TECHNIKA HRY V KONCOVKÁCH

Koncovky jsou závěrečnou fází partie. Jejich výsledkem je konkrétní bodový zisk z partie, nic víc již nenásleduje. Mnohdy se nám podaří sehrát výbornou partii a dosáhnout vyhrané či alespoň přivyhrané koncovky. Sami sebe se však zeptejme, kolik takovýchto koncovek jsme nedokázali vyhrát. Umění realizovat dosaženou převahu se nazývá TECHNIKA HRY a my si na následujících příkladech ukážeme, jak se s tímto problémem co nejlépe popasovat.
Pro koncovky platí povětšinou stejná pravidla, jako pro celý úsek partie. Rozhodně nesmíme zapomínat na aktivitu figur a zejména souhru, čím méně figur je na šachovnici, tím více vzrůstá právě význam souhry figur. Krom toho platí pro techniku hry další specifika, která bych v krátkosti nastínil v pěti bodech:
1) Realizovat správné výměny
V každé koncovce bychom si měli uvědomit, které figury na šachovnici chceme ponechat, a které bychom naopak rádi vyměnili. To je velmi podstatné a často se od toho odvíjí celkový plán dané koncovky. Obecně platí, že strana s materiální převahou by měla měnit figury a naopak slabší strana by měla měnit pěšce, ale nemusí to samozřejmě platit vždy.
2) Nespěchat!
Velmi důležité pravidlo pro koncovky obecně. Pokud máme dlouhodobou poziční převahu, není důvod se někam hnát. Soupeři se většinou takové pozice hrají mnohem hůř než nám, proto není od věci ho v takové situaci tak říkajíc pořádně vykoupat. Naopak někdy musíme okamžitě jednat, protože jinak bychom o své výhody přišly apod.
3) Zabránit aktivní protihře
Protihra nám často může i ve zdánlivě prohrané pozici zajistit nerozhodný výsledek. Aneb vždy je lepší útočit, než se pouze pasivně bránit!
4) Posoudit význam pěšců
Rovněž velmi důležité téma. V některých typech koncovek jsou lepší krajní pěšci, jindy pěšci centrální. Někdy jsou výhodnější spojení pěšci, onehdy roztrhaní. I na to je třeba brát důraz a z těchto úvah vycházet při tvorbě plánu v dané pozici.
5) Nechávat si časovou rezervu
Sebetechničtější pozice jednou musí zákonitě přejít do rozhodující taktické zápletky. Proto je vhodné nechat si nějaký čas k dobru, protože pak stačí jedna chyba v propočtu, která zmaří veškeré naše předchozí úsilí.

IM David Kaňovský (2497) – WGM Kateřina Němcová (2289)
OPEN Praha 2011, 7. kolo, 12. 1. 2011
39.d4±Je vzniklá koncovka úplná remíza? Má bílý šanci zvítězit i přes různobarevné střelce? Jistěže ano. Ba právě naopak: bránit podobnou koncovku je velmi těžké. Bílý má čistého pěšce navíc a aktivní figury. Černý musí neustále alespoň jednou figurou hlídat postup volného d-pěšce, navíc jsou pěšci na obou křídlech, tím pádem obránce vlastně musí neustále hlídat celou šachovnici.
39...Se4 40.Kh2 Sd5 41.Kg3
Po 41.g4?! Vf7 by se černá věž nepříjemně aktivizovala.
41...h5
Černá se rozhodla všechny pěšce vystavět na bílá pole, nicméně tím ještě víc oslabí černá pole. Možná že je tah h5 příliš závazný, těžko říct.
42.h4 Kh7 43.Vb8 Sb7 44.Ve8 Sd5 45.Ve5 g6 46.Vg5
Dobrých pár minut jsem uvažoval o 46.Kf4?!, ale to je zcela zbytečné. 46...Sxg2 47.Ve6 Vf7+=
46...Kg7 47.Kf4 Kf6 48.g348...a5

Možná že teď bylo lepší 48...Sc6!? s hrozbou výměny věží po Vd5. Pak by bílý musel zahrát 49.g4 a vyměnit jeden pár pěšců, což jde jistě k duhu černému: 49...hxg4 50.Vxg4; dobře však vypadá také 48...Se6!? 49.Ve5 Vd5 50.Ve1 Vf5+ 51.Ke3 Sd5 s protihrou.
49.Ve5 a4 50.bxa4 bxa4 51.a3Tato výměna černému paradoxně až tak moc nepomohla, černý a-pěšec zůstává i nadále slabý.
51...Se6 52.Ke4 Sf5+ 53.Ke3 Sc2 54.Kf4 Sb3 55.Ve8 Vd5 56.Ke4 Vf5
Teď se bílému podaří výhodně převést střelce na lepší pozici, lepší proto mohlo být 56...Vd7.
57.Vd8 Sc2+ 58.Ke3 Sb359.Sd6! Vb5 60.Se5+ Ke7 61.Va8 Sc2 62.Kd2 Sb3 63.Va6 Kf7 64.Vf6+ Ke7 65.Vxg6+-
Pádem pěšce g6 je partie de facto rozhodnuta.
65...Se6 66.Ke3!
Aktivita krále je důležitá.
66...Vb3+ 67.Ke4 Sc4
67...Vxa3 68.d5+-
68.Vh6 Kd7 69.d5 Vxa3 70.Vh7+ Ke8 71.Vxh5 Sd3+ 72.Kd4 Sg6 73.Vh8+ Kf7 74.Va8 Vd3+ 75.Kc4 a3 76.Va7+ Ke8 77.d6 a2 78.Va8+ Kd7 79.Vxa2 Ve3 80.Va7+
1–0


IM David Kaňovský (2462) – GM Sergej Azarov (2648)
Extraliga 2011/2012, 6. kolo, 8. 1. 2012
26...Df4Původně jsem tuto pozici hodnotil jako téměř vyrovnanou, sice jsem cítil, že na výhru může hrát spíše černý, ale myslel jsem si, že bílý má dobré remízové šance. Po partii však musím uznat špatné hodnocení pozice: vzhledem k výrazně slabšímu králi a slabému h-pěšci má černý poměrně velkou výhodu.
27.a4
Rozhodl jsem se pro aktivní protihru a nechání slabého h-pěšce „napospas osudu“.
27...Dxh2 28.Dd7 Db8 29.a5 h5 30.a6 Db6 31.Da4 Kg7 32.a7Tady už jsem si začínal poměrně věřit: vždyť mám pěšce již na sedmé řadě! Avšak černému bohužel vše vychází přesně na tempo.
32...Va8 33.Ve7 h4 34.Dd7 Da6+
Tady jsem si během partie myslel, že vyhrává i 34...Vxa7+?, zde však bílý zachrání remízu: 35.Dxa7 Dxa7+ 36.Vxa7 g5 37.b4 h3 38.Va2 (chybou by však bylo 38.Kb2? h2 39.Va1 g4 40.b5 g3 41.b6 g2 42.b7 g1D (zajímavé je, že po 42...h1D? 43.Vxh1 gxh1D 44.b8D= je pozice teoretická remíza!!) 43.Vxg1+ hxg1D 44.b8D–+ s teoreticky vyhranou pozicí) 38...g4 39.Vh2 f5 40.b5 f4 41.b6 g3 42.Vh1! g2 43.Vb1! h2 44.b7 g1D 45.b8D! h1D 46.Dc7+= a černý nemá jak utéct z věčného šachu.
35.Kb1 Df1+ 36.Ka2?!
Úpornější bylo 36.Kc2!?, například 36...h3 37.Dd4+ Kg8 38.De5! (dost ovšem pochybuji, že bych tento manévr v časové tísni našel) 38...Dg2+ 39.Kc3 Dc6+ 40.Kb3 h2 41.Dxh2 Db6+ 42.Ka4 Vxa7+ 43.Vxa7 Dxa7+ 44.Kb5µ a černý by se ještě docela nadřel.
36...Dc4+37.Kb1

Opět bylo úpornější 37.b3!?, kupříkladu 37...Da6+ 38.Kb1 Df1+ 39.Ka2 Df2+! 40.Kb1 (40.Ka3 h3–+), avšak po 40...Df5+ 41.Dxf5 gxf5 42.b4 f4 43.Ve4 Vxa7 44.Vxf4 h3 45.Vf3 Va4 46.Vxh3 Vxb4+ 47.Kc2 Vd4!–+ vzniká vyhraná věžová koncovka.
37...Df1+ 38.Ka2 h3Jak už jsem psal výše, černý bohužel vše stíhá přesně na tempo...
39.Db7 h2 40.Dxa8 h1D 41.Dxh1 Dxh1–+
Zbytek je jasný.
42.Ve5 Da8 43.Va5 f5 44.b4 f4 45.b5 f3 46.Kb2 f2 47.Va1 f1D 48.Vxf1 Dxa7 49.Vb1 Dc5 50.Ka2 g5 51.Vb3 Db6 52.Ka3 g4 53.Kb4 Dd6+ 54.Ka5 g3 55.b6 g2 56.b7 g1D 57.b8D
0–1


IM David Kaňovský (2428) – Vlad Serban (2280)
Czech OPEN-A, 8. kolo, 27. 7. 2012Vznikla zajímavá koncovka, která by objektivně měla být remízová, avšak více práce má určitě černý: bílý má čistou výhodu v možnosti vytvoření volného pěšce na dámském křídle, zatímco černý nemá v centru jak udělat volného pěšce.
22...Kf8 23.Kd1 Ke8 24.Ke2 Kd7
Nejlepší strategií černého je zatím čekat, jakýkoliv postup centrálních pěšců by byl předčasný: 24...e4?! 25.Sd4±; 24...d4?! 25.Sd2
25.Kf3 Kc6 26.Sd2 Sd8 27.b3 Kc5 28.Sc328...Sc7

Naštěstí pro mě začínal být soupeř v časové tísni a neodhodlal se díky tomu k razantnímu 28...d4! 29.Sd2 Kd5, což mu zřejmě zaručovalo remízu. Po 30.b4 je pak nejlepší vyčkávat např. 30...Se7 (naopak po 30...f6?! 31.a4 Sc7?! (31...h6!? 32.h4 Sc7= by snad ještě stále měla být remíza) 32.g5 (32.b5?! axb5 33.axb5 Kc5 34.fxe5 dxe5 35.Ke4 Kxb5 36.Kd5 Ka4 37.Ke6? (37.Ke4=) 37...Kb3 38.Kf7 Kc2 39.Sb4 Kxd3–+) 32...exf4 33.h4± už vypadá nepříjemně) 31.a4 Sd8 32.g5 g6 33.fxg6 fxg6 34.h4 Se7= a bílý asi nemá pozici jak zesílit, i když zkoušet stále ještě může.
29.Sb2 Kc6 30.h4 Kd7
Černý se zbytečně vrací králem na královské křídlo, mnohem důležitější je na druhé straně šachovnice: 30...Kb5!?
31.b4 Ke7 32.a4 Kf6 33.h5! Sb6 34.Sc1 Ke7Původně jsem se domníval, že tady je pozice stále ještě remízová, ale zřejmě černý už nemá obranu.
35.Se3 Sc7
Je to možná až překvapivé, ale pěšcovou koncovku po 35...Sxe3 36.Kxe3 bílý velmi elegantně vyhraje: po 36...f6 a)po 36...h6 přichází kouzelné 37.f6+!! gxf6 (a)37...Kxf6 38.b5 axb5 39.a5 b4 40.a6 b3 41.Kd2 exf4 42.a7 b2 43.Kc2 b1D+ 44.Kxb1 f3 45.a8D f2 46.Da1+ Kg5 47.Kc2+-) 38.b5 axb5 39.axb5 Kd7 40.Kf3+- a černý opět nezabrání průlomu g4-g5; b)a po 36...Kd7 přijde jednoduše 37.g5 Ke7 38.b5 axb5 39.axb5 Kd7 40.b6 Kc6 41.g6 hxg6 42.f6 gxf6 43.h6+- Kouzelná průlomová pěšcovka!; vyhrává 37.h6!! gxh6 38.b5+- a černý nezabrání průlomu g4-g5
36.Sa7 Kd7 37.b5 axb5 38.axb538...Kc8

Právě tento tah jsem u partie považoval za rozhodující chybu a domníval jsem se, že po 38...Sa5 by černý partii udržel. I zde už bílý ovšem vyhrává, a to fantastickým postupem 39.g5 Sd2 (důležitá je varianta 39...g6 40.hxg6 hxg6 41.fxg6 fxg6 42.b6! e4+ (po 42...Kc6 vyhrává 43.f5 e4+ 44.dxe4 dxe4+ 45.Kxe4 Sc3 46.Kd3 Se5 a nyní krásné 47.b7! Kxb7 48.Sd4+-) 43.dxe4 dxe4+ 44.Kxe4 Kc6 a nyní parádní 45.Kd3!!+- a černý střelec se včas nedostane na klíčovou diagonálu a1–h8.) 40.g6 fxg6 41.fxe5 dxe5 42.fxg6 hxg6 43.hxg6 Sb4 44.Kg4 Ke6 45.Sb6! Kf6 46.Sc7 Kxg6 47.Sxe5 Sc5 48.Sc7+-
39.g5! exf4
Problémem je, že po 39...g6 40.hxg6 hxg6 41.fxg6 fxg6 opět rozhoduje jednoduchý průlom 42.f5 gxf5 43.g6+-
40.g6! fxg6 41.fxg6 hxg6 42.hxg6 Sd843.Sd4!+-

Černý nezachrání pěšce g7, po jehož pádu již bílý snadno vítězí.
43...Kd7 44.Sxg7 Sb6 45.Kxf4 Ke6 46.Kg5
1–0