POMOCNÉ MATY

Jednou ze sfér Kompozičního šachu je pomocný mat. V těchto úlohách je oproti skoro všem ostatním na tahu černý a snaží se bílému pomoci, aby mu dal mat! Čili například pokud jde o pomocný mat 2. tahem, začíná černý, pak hraje bílý, opět černý a druhým tahem bílý dává mat. Zápis se zde oproti klasické partii liší v tom, že přestože začíná černý, píše se vždy jakoby od prvního tahu bílého. Podobně jako v úlohách a samomatech i zde existuje spoustu typicky problémových pozic, ve kterých je na šachovnici mnoho figur a nalézt řešení nebývá snadné. My si proto ukážeme dva jednodušší pomocné maty, které se alespoň trochu podobají praktické partii.


Henry Forsberg, 1935; pomocný mat 2. tahem

Tato úloha není až tak složitá, spíše se jedná o její estetický půvab (aneb umění v umění!). Řešení je následující: 1.Df6 Jc5 2.Db2 Va4#. To ovšem není vše, kouzlo této úlohy je v tom, že lze řešit i s jakoukoliv jinou černou figurou na a6! Tedy s věží: 1.Vb6 Vb1 2.Vb3 Va1#, se střelcem: 1.Sc4 Je1 2.Sa2 Jc2#, s jezdcem: 1.Jc5 Jc1 2.Ja4 Vb3# a nakonec s pěšcem: 1.a5 Vb3+ 2.Ka4 Jc5#. Úchvatné!Milan Vuckevich, 1996; pomocný mat 2. tahem


Rovněž druhý pomocný mat je esteticky nádherný a zároveň je pikantní v tom, že tentokrát dává mat jak bílý, tak černý. Je-li na tahu černý, je řešení: 1.Jg6 f8D 2.Je5 d8J#, je-li na tahu bílý, pak: 1.f8V Jf7 2.d8S Jd6#. V součtu obou řešení si tak bílý postaví všechny čtyři figury!!

Úlohy na pomocné maty se dají také velmi zajímavě vytvářet z počátečního postavení figur. Řeknu Vám své dvě oblíbené:
1) Černý dá ze základního postavení pomocný odtažný mat 4. tahem! (Autorem je Samuel Loyd)
2) Černý dá ze základního postavení pococný mat 5. tahem věží na h1, přičemž tento tah nesmí být braním figury ani proměněním pěšce na věž! Řešení Vám tentokrát neprozradím, můžete si nad tím ve volných chvílích sami lámat hlavu. A pokud opravdu nebudete vědět, klidně mi napište a já Vám rád pošlu řešení…:)