VZTAH ZAHÁJENÍ A Z NĚJ VZNIKAJÍCÍCH PĚŠCOVÝCH STRUKTUR II

Jindřich Kuba – David Kaňovský
MČR H16, 2002
Následující ukázka je opravdový klenot. Moc si jí vážím i přesto, že jsem ji prohrál. Mým soupeřem byl Jindra Kuba, strašně fajn kluk a hodně talentovaný šachista, který se však dnes už šachu moc nevěnuje, bohužel. Bohužel proto, že tuto partii lze směle nazvat jako jednu z jeho „životních“ (i přes značné množství chyb obou stran)...
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4
Zcela odlišné pozice vznikají po druhém hlavním pokračování 3...Jf6.
4.e5 c5 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 Je7 7.Jf3 Jbc6 8.a4 Da5 9.Sd2 c4Velice závazný tah, který bych dnes pravděpodobně již nezahrál. Ne že by byl špatný, ale uzavírá oběma stranám řadu zajímavých možností, které se naskýtají po asi hlavních tazích 9...Sd7!? a 9...f6!? Díky napětí v centru se může pozice různě měnit, to by bylo skutečně na dlouho. Zaměřím se proto pouze na pěšcovou strukturu vzniknuvší v partii. Je pro variantu s Jc3-Sb4 velice typická, a proto si k ní řekneme něco blíže...
Na první pohled vypadá celá operace černého dost podezřele, vždyť se téměř dobrovolně vzdal dvojice střelců a navíc svého mnohem důležitějšího, tj. černopolného. S tím nelze nesouhlasit, nicméně i černý za to něco získal, konkrétně pošramocenou pěšcovou strukturu bílého, tedy dvojpěšce c2+c3. Navíc je pozice díky blokovanému pěšcovému řetězci poměrně uzavřená, a jak víme, dvojice střelců je dobrá pouze v okamžiku, kdy může dýchat a má prostor, což tady zatím určitě nemá. Z toho vyplývá, že černý se rozhodně nebude snažit nijak násilně otevírat hru, tím by bílému značně ulehčil práci. Ale kde má vlastně která strana hrát? Určitým obecným pravidlem je, že pokud máme v pozici blokovaný pěšcový řetězec, měli bychom hrát tam, kde máme více prostoru. Tomu by odpovídalo, že bílý má hrát na královském křídle a černý na dámském. Ovšem výjimka potvrzuje pravidlo, a zdaleka ne vždy je to takto jednoduché, jako i v našem případě. Podívejme se nejdřív na postavení králů. Kam který bude rochovat? U bílého není co řešit, pod rozbourané pěšce se mu určitě chtít nebude. Ale co černý? Na královském křídle se může cítit díky pěšcovému klínu na e5 poněkud nejistě, na dámském křídle zase hraje bílému do karet významný faktor polootevřeného b-sloupce, o kterém jsme zatím také nehovořili. Přesto však se asi dá preferovat právě křídlo dámské, díky řetězci mají bílé figury na tento úsek šachovnice poměrně hodně ztíženou cestu (avšak ne až tolik jak by se zdálo, viz dále!). Souvisí s tím i další plán černého, který nejčastěji spočívá ve hře na královském křídle, kombinovaný případně s průlomem f6 (se kterým se však musí operovat velmi obezřetně, aby nedošlo k přílišnému otevření hry!). Aktivní hru na dámském křídle je totiž přeci jen těžké si reálně představit, průlom b5-b4 k ničemu nevede, převod věží po šesté řadě možná vypadá lákavě, nicméně zralé plody asi taktéž nepřinese... Tolik asi na úvod, další nuance a skrytá tajemna si objasníme během partie.
10.Se2 Sd7 11.0–0 0–0–0
Již teď, eventuálně v dalších tazích rozhodně nebylo od věci přímočaré 11...f6!?
12.Sc1!
Výborný tah! Skutečně, veledůležitá věc, kterou jsem doteď zatajil, je diagonála a3-f8, díky nepřítomnosti černopolného střelce černého značně oslabená. Tu kdyby se podařilo ovládnout bílému střelci!... To je podle mého asi největší specifikum dané struktury, bílý černopolný střelec na první pohled vypadá jako mrzák, neboť kope do vlastních pěšců c3-d4-e5, avšak právě na zmíněném postu se z něj stane doslova a do písmene král pozice! A pěkně těžko se tomu brání... Možné bylo též 12.Dc1!?, po čemž by bílý nemusel (potenciálně) odevzdat pěšce.
12...h6
Snad nebylo od věci pustit odvahu z řetězu a zahrát nebojácné 12...Dxc3!?, pokud chce bílý hrát na výhru, musí do černého investovat pěšce po 13.Sd2 Db2 14.Vb1 Da3 15.c3!? s nejasnou hrou (15.Va1 Db2= s opakováním tahů).
13.Sa3?!
Přesnější bylo 13.Dd2!
13...Vdg8?!
Teď již bylo braní na c3 určitě dobré, po tahu v partii začne černý tahat za kratší konec (i když vlastně až po pár dalších chybách). Např. po 13...Dxc3!? 14.a5!÷ Jb4 15.Db1 Jxc2 16.Sxe7 Dxa1!17.Dxc2 Dxa5 18.Sxd8 Kxd8 kdo ví, jak to vlastně stojí...
14.Dd2f14...g5

Útok černého nemá perspektivu, kdežto bílý... Však uvidíte!
15.Vfb1 Dd8?!
Další nepřesnost, která pouze usnadňuje bílému vedení útoku. Po 15...Jf5!? 16.Vb5 Da6! černý zatím bez problémů drží. Nutno říct, že černá pozice je až neskutečně pevná, bez pár pochybení se do ní bílý může dostat skutečně velmi těžko, prakticky snad vůbec...
16.a5!
Bílý hbitě využívá zbrklý odchod dobře blokující černé dámy a „hrrr na ně“! Tohoto hrdinu si černý stejně nikdy nemůže dovolit „uzmout“.
16...Jf5 17.Sc5
Chlouba bílé pozice aneb „z mrzáka králem“!...
17...g4 18.Je118...a6?

Hodně nepodařený tah a možná již rozhodující chyba, počínaje touto „blokádou“ se černý pouze brání velkému tlaku aktivních bílých figurek... Čas od času nebývá v takovéto pozici špatné převést krále do rohu, např.: 18...Kb8!? 19.Dc1 Ka8 20.Db2 Dc8, vůbec však nechápu, že mě u partie nenapadl tah 18...Dg5!, po výměně dam je černý naprosto v pohodě (nebo spíš skoro v pohodě) a po jediném zbývajícím 19.Dd1 se bílá královna přeci jen bude dostávat na dámské křídlo pracněji, než tomu bylo v partii. Hlavní nevýhodou tahu v textu je trvalé oslabení pole b6, které se též velice brzy projeví.
19.Dc1± Jce7 20.Vb6 Sc6
Černá pozice sice stále vypadá pevně, ale bílý černopolný střelec ovládá celou šachovnici. A to jsem ještě zdaleka netušil, co přijde...
21.Vab1 Dc7?!
Ztráta tempa, lépe ihned 21...Dd7!?
22.Da3 Dd7
22...Kd8? 23.Vxa6! bxa6 24.Sb6+- by okamžitě prohrálo...Co však teď? Přiznám se, že během partie jsem byl stále nadmíru spokojen. Postavil jsem něco jako pevnost, bílý sice má 4 aktivní figury, ale není vidět, co s nimi dál, zbylé dvě figury jsou bez šance se do útoku zapojit. Napadla mě v tu chvíli pouze myšlenka g3 s dalším Jg2 a potenciální hrou na král. křídle (což je mimochodem velice účinná zbraň bílého v určitých momentech, pokud máte kuráž „zapojit do útoku“ i vlastního krále...). Tak nějak jsem si to představoval v růžových barvách, následujícím nádherným tahem mne však soupeř dokonale vyvedl z omylu!...
23.Jd3!!Fantastická oběť, po které černý nemá dostačující obranu!! Bílý správně pochopil, že 4:4 prostě neprorazí, proto i za cenu jezdce zapojuje do hry poslední zbývající útočnou figuru. Vskutku brilantní tah, je zvláštní, že jsem na něj hrdý, ačkoliv jsem seděl na druhé straně stolu...
23...cxd3™
Oběť nelze nepřijmout, po dalším 24.Jb4 by se černý mohl rovnou vzdát.
24.Sxd3 Kd8
Král zbaběle prchá, úniku však již není...
25.Sxa6!+-
Skvěle! Ani druhou figuru se bílý nebojí obětovat!!
25...bxa6
Po 25...Jc8 by rozhodlo 26.Vxc6! Dxc6 (26...bxc6 27.Vb8+-) 27.Sxb7 Dd7 28.a6+- a bílý projde do dámy, obě černé věže jsou zcela mimo hru, což platí pro celý následující průběh.
26.Vxa6 Jc8
Nebo 26...Dc8 27.Sxe7+ Jxe7 28.Dd6+ Sd7 29.Vb8 Dxb8 30.Dxb8+ Jc8 31.Va7 Ke7 32.Db4+ Kd8 33.Vb7+- a bílý vyhraje.
27.Vb827...Db7!

Nejlepší praktická obrana, která dává bílému možnost se splést...
28.Vxb7?!
...a bílý začíná klouzat! Pokud si dobře vzpomínám, tak tenhle tah Jindra blicnul asi tak za 2 minuty, přičemž měl ještě fůru času... Vyhrávalo vtipné 28.Vb6! Dc7 (28...Dxb6 29.axb6+-) 29.a6 Dxb6 30.Sxb6+ Kd7 31.Sc5 Jce7 32.Vxg8 Vxg8 33.Sxe7 Jxe7 34.Dd6+ Ke8 35.a7 Sa8 36.Dc7!+- a černý je v zugzwangu! Nicméně uznávám, že odolat a nevzít si hned dámu není snadné...
28...Sxb7 29.Da4?
Tímto tahem začíná oboustranně chybová fáze! Výhru stále ještě drželo 29.Sb6+! Ke8 (29...Jxb6? 30.Vxb6+-) 30.Da4+ Kf8 31.Sd8! Kg7 32.Sf6+ Kg6 33.Vxe6!fxe6 34.Sxh8 Vxh8 35.Dd7!+-
Tato závěrečná pozice je nadmíru kouzelná a metodicky dokazuje, že souhra figur je mnohdy důležitější, než jejich počet!
29...Sxa6÷
Najednou je díky dvěma chybám bílého pozice zcela nejasná!
30.Dc6 Sc4 31.Sb6+31...Ke7?!

Lepší bylo „jednoduché“ 31...Jxb6!, i když bílý pěšáček vypadá nebezpečně, není tomu tak a osamocená bílá dáma už víc než věčný šach nevykouzlí, např.: 32.Dxb6+ (po 32.axb6!? Sa6!? (příp. 32...Ke7 33.Dc5+ Ke8 34.Dc8+ (34.b7?? Kd7–+) 34...Ke7 35.Dc5+= s remízou) 33.Da8+ Ke7 34.Dxa6 Kf8 35.c4 Kg7÷ riskuje pouze bílý) 32...Ke8 33.Db8+ (33.a6? Kf8 34.a7 Kg7–+) 33...Ke7 34.Db4+ Ke8 35.Db8+=
32.Dc5+ Jfd6?
Nelogický tah, černý má na výběr představit (a obětovat) oba své jezdce, proč jsem tehdy zvolil toho aktivnějšího a lépe postaveného nevím. Správné bylo samozřejmě 32...Jcd6!, po 33.exd6+ Kf6 34.d7 Kg6 35.Sc7÷ je na šachovnici stále velmi „neklidno“.
33.exd6+ Jxd6 34.Sc7?
Chyba následuje chybu! Po 34.Dc7+! Kf6 35.Dxd6+- by vznikla téměř shodná pozice jako v partii (o které pohovořím níže), po 34.Sc7? se černý již poněkolikáté mohl vysmeknout, ale!...
34...Kf6?
...nestalo se! Po neotřelém 34...Vd8! 35.Da7 Vhe8 36.Sxd8+ Kxd8 37.a6 Kc8= bílý opět víc než remízu nevyčaruje. Jak se říká, partii prohrává ten, kdo udělá poslední chybu. Resp. že vyhrává ten, kdo udělá předposlední...
35.Sxd6±
Po nervy drásajícím souboji se pozice konečně uklidnila, bílý získal obětovaný materiál zpět i s úroky. Zda-li bílý stojí na výhru, to si nejsem jist, vzhledem k volnému a-pěšci a faktoru různobarevných střelců by snad měl, nicméně chce to ještě kus práce. Černému se může podařit něco jako pevnost, ale moc tomu nevěřím, hlavně totiž nemá žádnou reálnou protihru. Tak nějak jsem uvažoval i já během duelu a právě onu zmíněnou protihru jsem se pokusil vytvořit... čímž jsem svou kapitulaci ještě více urychlil!...
35...Kg6 36.Db6 Va8 37.Sb4 Vhe8 38.Dd638...Kh7?!

38...h5!? 39.Dg3 f6 40.f3±, něco podobného se stane i v partii.
39.Dc7?!
Pochybení černého mohl bílý využít po 39.Df4! f5 40.h4±, kde sice nezíská pěšce, ovšem oslabení pole e5 je hodně citelné.
39...Kg6 40.Dg3 h5 41.h341...f6!

Pěšce nemá cenu držet, mnohem důležitější je kontrola černých polí, především centrálního e5.
42.hxg4 hxg4 43.Dxg4+ Kf7 44.Dh5+ Kg7 45.Dh3!?45...Vh8?

Pověstný hřebíček do rakvičky! Viděl jsem protihru, jenže... Samozřejmě nešlo 45...Kf7?? 46.Dh7#, po 45...Va6!?± by však ještě bílý musel předvést dobrou techniku.
46.Dxe6+- Vh6
Vůbec jsem si neuvědomil, že po původně chystaném 46...Vae8 nebudu matit já, nýbrž bílý, konkrétně po tahu 47.Se7!+-, který jsem úplně vypustil.
47.f3
Je po partii, bez pěšce e6 se černá pozice držet nedá.
47...Vah8 48.a6 Vh1+ 49.Kf2 Va1 50.Dd7+ Kg6 51.a7 Vg8
Zbytek duelu se odehrával v konečné časové tísni, což nijak nemohlo ovlivnit výsledek.
1–0