VZTAH ZAHÁJENÍ A Z NĚJ VZNIKAJÍCÍCH PĚŠCOVÝCH STRUKTUR I

V době moderního šachu 21. století je jednou z naprosto nezbytných součástí individuálního tréninku každého šachisty soustavná práce na repertoáru zahájení. Díky počítačům a šachovým motorům se teorie mnoha otevření vyvíjí skutečně bleskovým tempem, v podstatě ze dne na den. Z toho vyplývá potřeba aktivně a soustavně sledovat neustálý vývoj dané varianty, resp. variant. Avšak i sebelepší encyklopedická znalost je zcela bezúčelná, pokud se nenaučíme studovat jednotlivá zahájení komplexně. Což znamená v první řadě přehrát si ukázkové partie, pochopit plány hry obou stran, získat cit pro to, kam které figurky patří...
Proto jsem se rozhodl napsat tento snad poutavý článek, ve kterém se vám pokusím na dvou partiích představit dvě zahájení, resp. varianty, se kterými mám již poměrně bohaté praktické zkušenosti a které jsou dle mého názoru velice podnětné a zajímavé. Jak už vyplývá z názvu pojednání, půjde především o pěšcové struktury, tedy o strategii, přesto však jsem záměrně vybral ukázky, které jsou i po taktické stránce velmi bohaté. Přeji všem příjemné počteníčko!...

Vasjukov – Matanovič
Skopje 1970
Když jsem se rozhodl napsat tento článek, ihned jsem věděl, kterou partii zvolit jako první – je to totiž partie, která mi utkvěla v paměti jako málokterá jiná. Ještě dnes si vzpomínám na den, kdy mi ji poprvé ukázal pan inženýr Hora, a jak jsem jí byl doslova okouzlen. A to už je pěkných pár let, skoro 20!...
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5
Španělská hra je bezesporu alfou i omegou šachové hry. Člověk si i po desítkách let může myslet, že ji dokonale pochopil, a přesto pořád objevuje její skrytá zákoutí. Ne nadarmo je španělská považována za vůbec nejsložitější, ale zároveň též nejkrásnější zahájení.
3...a6
Předchozí větu může doplnit již následující odpověď černého – tah 3...a6 je sice považován za hlavní pokračování, kromě něj však má černý dalších 7 víceméně rovnocenných možností!
4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–09.d4

Prubířským kamenem španělské je pokračování 9.h3, které zde rozebírat rozhodně nehodlám – to je totiž otázka nikoliv dnů nebo týdnů, ale měsíců, možná i let. Pokračování hrané v partii neposkytuje bílému tolik možností jako 9.h3, má své plusy i mínusy, avšak určitě není horší než hlavní varianta.
9...Sg4
Logická reakce na předcházející tah bílého – když už bílý nezahrál h3, proč by černý střelec neměl zaujmout aktivní pozici na g4. Vazba jezdce je velice nepříjemná, bílému v podstatě nezbývá než pěšce pokrýt tahem:
10.d5
Druhou možností krytí je tah 10.Se3, který ovšem nepovažuji za rovnocenný tahu 10.d5, proto se jím nebudu dále zabývat.
10...Ja5 11.Sc2 c6!
Naprosto správný postup. Toto je totiž asi největší nevýhoda varianty s 9.d4 – kvůli již zmíněné vazbě musí bílý přetáhnout d4-d5 v poměrně rané fázi partie a díky tomu umožňuje černému protihru v centru. V klasických variantách španělské totiž většinou bílý s tahem d5 vyčkává a hraje jej zpravidla až po c5 (pokud chce), aby centrum zablokoval na stálo a mohl se věnovat křídelním operacím. V poslední době je moderní také 11...Dc8 s dalším Sd7 a c6. Rozdíl poznáme vzápětí.
12.h3!
Veledůležitý mezitah! Okamžité braní na c6 by černému střelci uvolnilo pole e6, kdežto po tahu v partii má poměrně nepříjemnou volbu „kam s ním“.12...Sh5?!
Zde se musím zastavit. Dávat za takovýto vcelku logický tah pochybník je dost troufalé, mám pro to však své důvody. Je pravda, že se nehodí 12...Sxf3, odevzdávat dobrovolně dvojici střelců černý jistě zatím nechce. Logicky vypadá 12...Sd7, aby černý mohl po vzetí na c6 dobrat střelcem. Toto pokračování však naráží na taktické 13.Jxe5! dxe5 14.d6 a bílý opět získává dvojici střelců (proto se dnes hrává Dc8 před c6, aby střelec mohl ustoupit na d7). Jako nejlepší tedy vychází na první pohled zvláštní návrat střelce na svou výchozí pozici, tedy 12...Sc8! Neztratil tím ale černý dvě tempa? Nikoliv! Za tato dvě tempa získal kýženou protihru v centru pomocí tahu c6. No a co tedy tah 12...Sh5? Vzhledem k dalšímu plánu bílého, kterým bude útok na královském křídle, bývá většinou dobré, když černý ponechá střelce před vlastním králem. Avšak zde bude spíše překážet, jak dále uvidíme, navíc díky němu získá bílý minimálně dvě útočná tempa. Proto daný znak pochybníku.
13.dxc6 Dc7
S jezdcem má černý jiné úmysly, proto jde pěšce c6 dobrat jinou figurou, v tomto případě dámou.
14.Jbd2
A začíná typický jezdcový převod z b1 na f5 (popř. d5), který dal jméno celému zahájení.
14...Dxc6
Tak, pěšcová struktura v centru se vyjasnila, je na čase určit plány hry. Což vlastně není až tak složité, když už jsme u toho. Bílý bude kombinovat útok na královském křídle s hrou na křídle dámském (jak uvidíme), černý bude chtít uplatnit určitou prostorovou převahu na dámském křídle. No a co centrum? Přesně tak! Vůbec jsme zatím nemluvili o centru, což je zvláštní, vzhledem k tomu, že výměnou pěšců d-c vzniklo v táboře černého slabé pole d5, není-liž pravda? Ne tak úplně. Pole d5 je slabé jen zdánlivě, bílý nemá reálné možnosti jej využít, stejně tak jako nemá reálnou šanci zaútočit proti potenciálně slabému pěšci d6. Proto plánem bílého hra v centru určitě nebude, a tudíž by se naopak černý měl rychle pokusit o průlom d5. To však není tak snadné, černý nejdříve musí dostatečně pokrýt pěšce e5 a navíc si dát pozor, aby se příliš nerozehrál bílý španělský střelec.
15.Jf1 Vfe8 16.Jg3 Sg6 17.Jh4!
Pozor – bílý nechce mermomocí sebrat černého bělopolného střelce, nýbrž obsadit veledůležité a de facto klíčové opěrné pole f5 pro své krásné bujné oře!
17...Sf8
Černý měl teď nebo později postavit jezdce na c4, odkud dobře útočí na bílou pozici (a kryje pěšce e5), popř. jej převést na b6 k podpoře postupu d5. K tomu se totiž černý během partie vůbec nedostal, a tím pádem nezískal kýženou centrální protihru 17...Jc4!?; okamžité 17...d5?! by po 18.Jxg6 hxg6 19.exd5 Jxd5 20.Vxe5± pouze ztratilo pěšce.18.a4!
Opět tah, nad kterým je potřeba se hlouběji zamyslet. Pro španělskou hru je velmi typický fakt, že bílý nehraje pouze na jednom úseku šachovnice, ale naopak se snaží otevřít pozici „ze všech stran“. Tah a4 je skutečně pro španělskou velmi typický, pěšcový pár a6-b5 je poměrně zranitelný a a-sloupec se může v budoucnu bílému nesmírně hodit, jak ještě uvidíme.
18...Jd7
Opět zasluhovalo pozornost 18...Jc4!?
19.Jhf5 Jb6 20.axb5 axb5 21.h4!
Jak je vidět, tak ani druhý krajní pěšec se nechce nechat zahanbit a zapojuje se velmi aktivně do útoku!
21...f6?!
Černý se nechce vzdát svého bělopolného střelce, oslabení vzniklé tahem f6 se však brzy projeví. Měl přiznat chybu a zahrát 21...Sxf5!? 22.Jxf5 g6 se šancemi na obranu, ačkoliv je černá pozice už dost nepříjemná: 21...Jac4!?
22.Dg4 Kh8 23.h5 Sf724.Jh4!

Bílý zbystřil, že se pro bílého jezdce naskytlo další krásné opěrné pole, na které okamžitě míří, čímž zároveň uvolňuje pole f5 druhému jezdci!
24...Jb3 25.Sxb3
Nu což, ne vždy se španělský střelec zapojí do útoku...
25...Sxb3 26.Jg6+!
Ano, právě tady je ono další opěrné pole!
26...Kg8
Okamžitě prohrávalo 26...hxg6?? 27.hxg6 Se7 28.Dh5+ Kg8 29.Jf5+- s matem v několika tazích.
27.Jf5!±
Pozice, která si rozhodně zaslouží diagram, na bílé koňstvo je vskutku radost pohledět! A to bílý útok teprve začíná!
27...Dc7
Věž byla samozřejmě tabu, po 27...Vxa1? by bílý jednoduše získal dámu po 28.Jh6+ gxh6 29.Jxe5++-, stejně tak prohrává i 27...Se6? 28.Jge7+!Vxe7 29.Jxe7+ Kf7 30.Jxc6 Sxg4 31.Se3+-; ďábelskou obranu navrhuje po 27...hxg6 28.hxg6 Rybka – 28...Sf7!?, ani zde však není po 29.Sh6! Sxg6 30.Dxg6 Dc7 31.Vad1f černému co závidět.
28.Se3 Vxa1 29.Vxa1 Ja4!
Nejlepší obrana! Jak již bylo řečeno výše, a-sloupec může být bílému hodně k užitku, proto jej černý okamžitě uzavírá vlastním tělem! Špatné by bylo oponovat bílému po 29...Va8? 30.Vxa8 Jxa8 31.Jxf8 Kxf8 32.Jxg7!Dxg7 33.Dc8++- a ani 29...Jc4 nebylo moc dobré, např.: 30.Jh6+ gxh6 31.Je7+!(po 31.Jxf8+ Dg7 32.Jxh7 Kxh7 33.Va7 Ve7 34.Dg6+ Dxg6 35.hxg6+ Kxg6 36.Vxe7 Jxb2± by se bílý ještě docela nadřel) 31...Kf7 32.Dg8+ Kxe7 33.Dxh7+ Kd8 34.Va8+ Dc8 35.Vxc8+ Kxc8 36.Sxh6+- a i když je na tom materiálně černý dobře, h-pěšce bude zastavovat jen za cenu velkých ztrát.30.c4!!?
Dva vykřičníky za myšlenku, otazník za ne úplně nejsilnější pokračování. Objektivně správné, i když také těžké k nalezení, bylo 30.Jxf8! Kxf8 31.Va3! Se6 32.c4!, např.: 32...Sxf5 33.exf5 Jb6 34.cxb5 Jc4 35.Vc3 Jxe3 36.fxe3 Dd8 37.h6 gxh6 38.e4+- a černý má i přes rovný materiál neřešitelné problémy, slabin včetně krále je příliš mnoho.
30...Sxc4?
A černý skáče na špek – zdánlivě logické tahy bývají často potrestány! Paradoxně bylo mnohem silnější odříznout vlastnímu střelci cestu zpět po 30...bxc4!, bílý pak ani po vtipném převodu střelce 31.Jxf8 Vxf8 32.Sh6! Vf7 33.Sd2! Kh8 34.Sb4 Dc8 35.Dh4f nemá zdaleka vyhráno.
31.Vc1!+-
Rozhodující úder! Bílý správně pochopil, že skrz černého jezdce se bílá věž do útoku neprotlačí, proto hledal... a našel uplatnění na jiném, konkrétně c-sloupci, především díky labilnímu postavení černé dámy. Po 31.Vc1 je partie skutečně již rozhodnuta, tedy pokud bílý ještě najde pár přesných tahů, jimž černý prostě a jednoduše nemůže čelit.
31...Jxb2
Nepomohlo by ani 31...Jc5 32.b3! Sxb3 (32...Jxb3 33.Sb6!!(viz partie) 33...Jxc1 (33...Dd7 34.Jh6++-) 34.Sxc7 Je2+ 35.Kh2+-) 33.Jxf8 Vxf8 (33...Kxf8 34.Jxd6!+-) 34.Sxc5 dxc5 35.Vxc5 Da7 36.Jh6+ Kh8 37.Vc8 De7 (37...Da3 38.Vc7+-) 38.Dd7! Hle, dokonce i motiv slabé poslední řady se zde najde! 38...Da3 39.Jf5+- s matem v několika tazích.
Co však teď? Čím si vlastně bílý obětí dvou pěšců pomohl?...32.Sb6!!
Grandiózní myšlenka! Bílý skvěle využívá odlákání černého jezdce od krytí pole b6! Černá dáma má nyní smutný výběr, zda vzít střelce a přestat krýt pole g7, nebo uhnout po 7. řadě, kde však všechna zbývající pole skýtají strašlivé údery!
32...Db7
Černý si vybral pokračování, které umožňuje bílému velmi efektní zakončení. Po 32...Dxb6 33.Jxf8 Ve7 34.Jxh7! Kxh7 35.Jxe7 Dd8 36.Dg6+ Kh8 37.Vxc4! bxc4 38.Df7+- bílý matí, po 32...Df7 33.Jxe5! Db7 34.Vxc4! Vxe5 35.Vc7+- velice brzy taky. Zbytek doporučuji řešit jako úlohu!
33.Vxc4! Jxc4 34.Jh6+! gxh6 35.Je7+! Kf7 36.Dg8+ Kxe7 37.Dxh7+ Ke6 38.Dxb7+-
A je rozhodnuto! Nesehrané černé figury nemají proti bílé dámě sebemenší šanci.
38...Jxb6 39.Dxb639...f5 40.Dxb5 Vd8 41.Dd5+ Kf6 42.exf5 Kxf5 43.Df7+ Ke4 44.Dc7
1–0