JAK SPRÁVNĚ ANALYZOVAT VLASTNÍ PARTIE

Analýza vlastních partií je zcela nedílnou součástí sebezdokonalování každého šachisty Pokud se chcete zlepšovat, je zcela nezbytné rozebírat své sehrané partie, najít v nich chyby a poučit se z nich. Mnoho i špičkových trenérů mládeže tvrdí, že analýza partií by měla představovat dokonce až 50% vlastního tréninku vůbec.
Jakým způsobem však správně analyzovat? Dnes hrozí při analýze partií jedno velké nebezpečí, a to pomoc šachových motorů. Není nic horšího, než když mladý hráč zapne motor a ten provede analýzu za něj. To je ovšem naprosto k ničemu, protože z takové analýzy se hráč sám vůbec nepoučí. Pomoc počítače se samozřejmě v dnešní době hodí, ale až v určité fázi analýzy. Já sám jsem si již dávno vypracoval čtyřfázový systém analýzy. Je pravda, že ani já se jím vždy tak úplně neřídím, ale pokud to jde, tak se o to snažím. Můj analyzovací systém tedy vypadá takto:

1) První fáze analýzy by v ideálním případě měla být co nejdříve po sehrání partie, ideálně do několika hodin. Pokud na to není čas (což se jistě může stát), tak alespoň v příštích dvou až třech dnech. V této fázi jde o to zapsat si k partii (nejlépe samozřejmě ve vlastní databázi v programech Chessbase či Fritz či jiných) stručné poznámky, a to o čem jsem během partie uvažoval. To znamená především nad kterými jinými tahy jsem přemýšlel, proč je nezahrál, a naopak proč třeba soupeř nezahrál tah, kterého jsem se více obával apod.

2) Druhá fáze je pak vlastně nejklíčovější fází analýzy. K té může šachista přistoupit klidně i několik týdnů po sehrání partie (ale zase ne třeba několik let!) a v té se pokusí o co nejhlubší rozbor dané partie. Všechny jiné možnosti, které se v partii nestaly, ale které přicházely do úvahy, podloží variantami či stromem variant, na konci každé varianty nesmí chybět hodnocení konečné pozice. Pokusí se najít chyby, a to nejen u sebe, ale také u soupeře. Místo těchto chyb se snaží najít lepší tahy. Zatímco první fáze trvá většinou 15-30 minut, tato může zabrat klidně i několik hodin. Což vůbec není na škodu

3) Ve třetí fázi přichází na řadu pomoc počítače. Avšak nikoli dříve, to je velmi důležité si uvědomit! Šachový motor v této fázi slouží vlastně jako kontrola, a to především co se týče taktiky: samozřejmě se může stát, že při vlastní analýze něco přehlédneme, třeba nějaký pěkný taktický úder apod. Také pokud třeba motor v konkrétní pozici výrazně preferuje tah, kterému jsme v analýze nevěnovali pozornost, zamyslíme se, proč tomu tak je a co je výhodou tohoto tahu. Šachový motor by se dal přirovnat ke rčení o ohni: je to dobrý služebník, ale špatný pán. Nikdy se nenechte úplně pohltit tím, co si myslí počítač, šachy jsou totiž hra lidí a člověk vždy bude uvažovat jinak než počítač!

4) Poslední čtvrtá fáze je neméně důležitá než druhá. Na závěr je totiž potřeba partii opatřit textovým komentářem. To se možná někomu nemusí zdát jako nutné, varianty s hodnoceními přece stačí. Nicméně představte si situaci, že například po pěti letech se budete znovu dívat na analyzovanou partii. To, že bude opatřena bohatými variantami, je samozřejmě hrozně fajn, ale z variant si nikdy tak dobře nevzpomeneme na výsledky naší analýzy, jako z textových komentářů. Proto ani tuto fázi rozhodně nepodceňujte. Velmi důležitý je pak komentář k prohraným partiím na konci těchto partií. Já osobně ho začínám slovy PŘÍČINA PROHRY a dále pak si napíšu, proč jsem tuto partii prohrál, abych se něčeho takového příště pokusil vyvarovat!

Na ukázku zde uvedu jednu svou analýzu partie, kterou jsem prohrál:

Šimáček, Pavel – Kaňovský, David
MČR mužů 2010
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.c4 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Jc3 0–0 8.Se2 d6 9.0–0 Sd7 10.Jc2 a6Maroczyho výstavbu jsem od Šimiho až tak moc nečekal, tak jsem se rozhodl odbočit od partií Hráček-Kaňovský a Ftáčnik-Kaňovský, kde se stalo 10...Da5.
11.f3 Se6
11...Da5!?
12.Dd2 Jd7 13.Vac1 Vc8 14.b3 Kh8 15.Jd5 f5 16.exf5 Vxf5
Určitě šlo také 16...Sxf5
17.Sd3 Vf8
17...Vf7 18.Jf4 Sf5
18.Vce1 De8 19.Sg5 Df7 20.Jf4 Jc5 21.Jxe6 Jxe6
Tím bílý získal dvojici střelců, ale na druhou stranu se zbavil silného bílého jezdce.
22.Sh4
22.Se3!?22...Jf4?
Tento skok jsem si hned v dalším tahu velmi vyčítal: na f4 jezdec nemá co dělat, navíc jenom pomáhá bílému v prosazení jeho plánů. Po správném 22...Se5 23.Se4 (23.f4?! Sxf4 24.Df2 Je5-/+; 23.g3?! Dg7) 23...Dg7~~ stojí černé figury tak, jak mají, a černá pozice je zcela v pořádku.
23.Se4 Sf6
Měnit černopolné střelce se mi opravdu nechtělo, ale lepší tah jsem nenašel. Teď už 23...Se5?! není dobré kvůli 24.g3+/- s dalším f4.; I po 23...Sh6 už má bílý značnou výhodu: 24.Kh1 (24.Dc3+ Sg7 (24...Je5? 25.g3 Jh3+ 26.Kg2 g5 27.f4+-) 25.Dd2 (25.De3?! d5!<=>) 25...Sh6) 24...Vfe8 (24...Dg7? 25.Sxc6 Vxc6 26.Vxe7+-) 25.Sf2+/-
24.Sxf6+ Dxf6 25.g3 Jh5
Lepší asi bylo 25...Je6 a přesto, že po 26.f4 (26.Je3?! Jed4 27.Jd5 Dg7+/=) 26...Jc5 27.Sg2 a5 28.Ve2 Vcd8+/- má bílý velkou výhodu, je černá pozice asi hratelnější než to, co se stalo v partii.
26.f4+/-Bílý má lepší pěšcovou strukturu a teď již také lepší souhru figur.
26...Jg7 27.Je3 Df7?!
27...Vcd8?! 28.f5 gxf5 29.Jxf5 Jxf5 30.Vxf5 Dd4+ (30...Dg7 31.Vh5+-) 31.Dxd4+ Jxd4 32.Vxf8+ Vxf8 33.Sxb7 Jf3+ 34.Sxf3 Vxf3 35. Vxe7+-; Úpornější snad bylo 27...Jf5 28.Jxf5 gxf5 29.Sxc6 bxc6 30.Vf2+/-28.f5!
Jistě, všechny bílé figury jsou k tomuto úderu ideálně připraveny.
28...gxf5 29.Sxf5
Jednodušší asi bylo 29.Jxf5 Jxf5 30.Vxf5+- s podobnými variantami jako po 27...Vcd8.
29...Jxf5 30.Jxf530...Dxf5?!
Byl jsem již v silné časové tísni, proto jsem zkusil obětovat dámu. To ovšem nemůže stačit. Lepší bylo zkusit 30...Dg6!?, protože bílý musí k udržení výhodu najít přesné 31.Jxe7 (31.Dc3+? e5=) 31...Vxf1+ 32.Kxf1 Df7+ 33.Kg2! Jxe7 34.Dd4+ Kg8 35.Dg4+ Dg6 36.Dd7! Dc2+ 37.Kh1+/-, což nemusí být až tak snadné.
31.Vxf5 Vxf5 32.Vf1! Vcf8 33.Vxf5 Vxf5 34.Kg2 Kg7 35.De335...b5?
Rozhodující chyba, ačkoliv také po 35...Vc5+- by měl bílý také postupně vyhrát. Rozhodně by však měl černý o něco větší šance.
36.Dc3+
Tento nepříjemný šach jsem přehlédl, nyní černé figury zaujmou špatné pozice.
36...Je5 37.cxb5 axb5 38.a4 bxa4 39.bxa4+-Zbytek už je pro bílého snadný, krajního bílého pěšce není jak zastavit.
39...Vf8 40.Dc7 Kf7 41.Db7 Vd8 42.a5 Vd7 43.Db6 Jc4 44.Df2+ Ke8 45.a6 Vd8 46.Dd4 Vc8 47.a7 Kd7 48.De4
Příčina prohry: zbytečná ztráta času v zahájení a ve střední hře, nerozhodnost ve volbě tahu, nedostatečná přímočarost a přirozenost.
1-0