2) Aktivní hra bílého na dámském křídle

Mikhalevski, Victor – Solozhenkin, Evgeniy
EUCup final 14th, Bělehrad, 1. kolo, 11. 1. 1999
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Jc3 g6 7.Sg2 Sg7 8.Jf3 0–0 9.0–0 Ja6
Osobně preferuji spíše 9...Jbd7!?
10.Jd2 Jc7 11.Jc4 Jfe8 12.Sf412...b5

Dosti závazný tah – většinou je černý rád, že se mu tento „uvolňující postup“ podaří, zde to má však menší háček, a to ten, že bílý jezdec nejen že „trpce“ neustoupí, ale přes pole a5 se dostane na nádherné pole c6, které černý právě tahem b5 citelně oslabil. Až taková tragédie to sice není, přeci jen bych však tíhnul spíše k pokračováním 12...f5!? nebo i rovnou 12...g5!? a dámské křídlo bych prozatím ponechal „nevyjádřené“.
13.Ja5 b4
Chybou by bylo 13...Sd7?! pro nečekané 14.Jb7! De7 (14...Df6 15.Vb1! Sf5 16.e4 g5 17.Jxd6! Jxd6 18.Sxd6 Dxd6 19.exf5±) 15.Jxc5! b4 (15...Sg4 16.h3 b4 17.J3a4 Sxe2 18.Ve1 Sxd1 19.Vxe7 Sxa4 20.Jxa4±) 16.Jxd7 Dxd7 17.Da4!±, jak se stalo v partii Mikhalevski, V. – Anastasian, A., Jerevan 1997, (1-0), vzhledem k dalšímu průběhu partie mi na mysl přišla myšlenka např. po 13...Dd7!? ponechat pěšce na b5, těžko říct jak moc by to pomohlo.
14.Je4
Dalo se hrát i 14.Ja4 Dd7 15.a3 nebo 14.Jc6 Dd7 15.Ja4
14...Jb5?!
Zvláštní tah, svým způsobem napůl logický – jezdec kryje klíčového pěšce d6 a hodlá po případném Jd4 „napadnout“ dotěrného bílého jezdce – ovšem na druhou stranu nelogický v tom, že tento jezdec vykonal už dost práce, nebyl tedy čas „zapřáhnout“ i ostatní figury?!... Velmi přirozeně působí 14...Sa6!? 15.Jc6 (15.Vb1!?; 15.Dd2!?) 15...Dd7 16.Dd2 (16.Db3!?) 16...Sc4! 17.Ja5 Sxd5 18.Jxd6 Sxg2 19.Kxg2 Je6 20.Jdc4= a bílý má jen miniaturní výhodu, no a pokud má černý „nervy ze železa“, tak se nemusí bát ani tahu 14...Sxb2!?, po kterém vznikají poměrně divoké varianty, např.: 15.Jc6 (nic nedává na první pohled velmi působivé 15.Jxc5 dxc5 (lze hrát též 15...Sxa1!? 16.Jc6 Df6 17.Je4 Dg7 18.Jxd6 Sf6 19.Jxe8 Vxe8 (19...Jxe8 20.d6 Jxd6 21.Sxd6 Se6 22.Sxf8 Dxf8 23.Jxb42 je pro bílého lepší verze) 20.Sxc7 Sg4÷ s velmi nejasnou pozicí) 16.d6 Je6 17.Jc6 (pozor na 17.Sxa8? Dxa5–+) 17...Df6 18.Je7+ Kg7 19.Sxa8 Jxf4 20.Jxc8 Jxe2+ 21.Dxe2 Sxa13) 15...Dd7 16.Vb1 Sg7 17.Jxc5!? dxc5 18.d6 Je6 19.Je7+ Kh8 20.Sc6 Dd8 21.Sxa8 Jxf4 22.gxf4 Sh3 (22...Se6!?) 23.Sg2 Sxg2 24.Kxg2 Jxd6© a v této komplikované pozici, v níž má černý bezesporu za obětovanou kvalitu určitou kompenzaci, se v partii Alburt, L – Gurevich, D, New York 1986 shodli soupeři na remíze. Analyzovat by se dalo téměř donekonečna, bílý může hned zahrát 15.Vb1!? (po 14...Sxb2) atd., do houštin spletitých variant se zde opravdu pouštět nebudeme...
15.Jc6 Dd716.a3!!

„Brutálně jemný tah!“… Bílý i za cenu kvality „přísně“ podkopává dámské křídlo černého a správně sází na dynamiku svých lehkých figur!
16...bxa3
Po 16...Sxb2 by samozřejmě přišlo 17.axb4! Sxa1 (17...cxb4?! 18.Va5 Jec7 19.Da4±) 18.Dxa1 f5 19.Jc3 Jxc3 20.Dxc3 cxb4 21.Dxb4© se zcela zřetelnou kompenzací.
17.bxa3 Jf6
17...Sxa1 18.Dxa1©
18.a4!
Šlo i 18.Jxf6+!?, tah v partii je „poetičtější“...
18...Jxe4 19.axb5
Samozřejmě ne 19.Sxe4? Jc3 20.Dd3 Jxe4µ
19...Ve8
19...Sxa1!? 20.Dxa1 f5 21.f3 Jf6 22.e4©
20.Dd3!
Bílý neuhne a neuhne!!...
20...Sxa1
...a černý nevydržel! Ostatně – už vlastně ani nemohl – po 20...f5?! by již bílý zahrál „suché“ 21.Va3± a černý by neměl ani kvalitu.
21.Vxa1©
O kompenzaci bílého není pochyb – bílý má mnohem více prostoru, jeho jezdec na c6 paralyzuje doslova celou černou pozici, bílá dvojice střelců by se jistě také ráda „zapojila“...
21...f5 22.f3 Jf623.Sc1!!

Podlé mého klíčový tah celé partie (spolu s tahem 16.a3!!) – poté, co bílý doslova „zmasakroval“ dámské křídlo, přesouvá svého černopolného střelce z pole f4, kde již vykonal svou práci, na post mnohem důležitější, ze kterého bude útočit po oslabené diagonále a1-h8 na... černého krále! Neboť právě ten se nyní stane objektem zájmu bílého! Vidíme tedy, že se i v jedné partii mohou uplatnit oba výše nastíněné plány!...
23...Sb7 24.Sb2 Vf8 25.f4!
Přirozenější než 25.e4!? – bílý plánuje Sf3 s dalším h3-g4 a především znovu otevírá svého „královského domovníka“.
25...h5?!
Černý příliš brzy reaguje na plány bílého, které mu tímto tahem sice trochu zmaří, avšak díru na g5 již nezaplátuje. Na místě byl zcela určitě co nejrychlejší pokus o aktivní protihru, například tahem 25...Dc7!? s dalším Db6 a a6.
26.h3 Kh7 27.Sf3 Vf7 28.Kg2 Dc829.g4?!

I bílý se unáhlil! Černá pozice je přeci jenom dosti pevná, bílý měl tento průlom lépe připravit, např. tahem 29.Vh1!?, protihry 29...a6 se bílý díky 30.b6!f rozhodně bát nemusí. A možná že i 29.Vxa7!? Vxa7 30.Jxa7f by se dalo „připustit“.
29...a6?
Černý nekontruje! Přesně v tento moment je na protihru již pozdě, mělo se stát chladnokrevné a nekompromisní 29...fxg4! 30.hxg4 Jxg4÷ s velmi dobrými obrannými možnostmi.
30.gxh5 Jxh5?
Rozhodující chyba – nutné bylo 30...gxh5 31.b6!‚, naopak 30...axb5?! taktéž prohrávalo po 31.hxg6+ Kxg6 32.Vg1 Kh7 33.Kh2± Va2? (33...c4!? 34.Db1 b4? (34...Sxc6 35.dxc6±) 35.Je7!+-) 34.Sh5!!+-
31.Sxh5 gxh5 32.Df3!+-
Černý král je zničehonic v nedbalkách a černé figury jsou příliš daleko, aby mu přišly na pomoc.
32...Kh633.Kh2!?

Ještě silnější bylo 33.Kf2!+- Sxc6 34.Vg1! Sxd5 35.Dxd5 Ve7 36.Dg2+ (33.Vg1!?+-)
33...axb5?!
Tužší odpor mohl černý klást po „vynalézavém“ 33...De8, ani to by mu ale již nepomohlo, kouzelná je především varianta 34.Vg1 Sxc6 35.dxc6 Ve7 36.Vg2! Ve3 (36...axb5 37.Dg3+-) 37.Dd5 Vxe2 (37...De6 38.Dxe6+ Vxe6 39.b6!+-) ...a nyní by přišel stylový závěr elegantní partie po 38.b6!!+-, bílý by nakonec přeci jen „prorazil“ na křídle dámském!!(možné je též 38.Sg7+ Kh7 39.Dxf5+ Kg8 40.Dd5+ Df7 41.Dxf7+ Kxf7 42.b6!+-)
34.Vg1!?
Bílý se „drží svého“, 34.Vxa8! a „mate in six“ bylo přeci jen rychlejší... :)
34...Dg8 35.Vg5! Dxg5 36.fxg5+ Kxg5 37.Dg3+ Kh6 38.Dxd6+38...Kh7 39.Jd8!

Působivý závěr – cesta bílého jezdce z pole g1 na d8 přes a5 je vskutku kouzelná!...
1–0