PĚŠCOVÁ STRUKTURA BEN-ONI – e4-d5/d6-c5Pěšcová struktura typu Ben-Oni, která nejčastěji vzniká ze stejnojmenného zahájení, je již na první pohled velice pružná a dynamická. Nejčastějším plánem bílého v této pozici, jak je z diagramu č. 1 více než zřejmé, je prosazení postupu e4-e5 (ať již s nebo bez pomoci f pěšce), stěžejním plánem (i když tady už ne tak úplně) černého pak aktivní hra na dámském křídle, kde má po výměně na d5 pěšcovou převahu. Avšak to by bylo příliš jednoduché, stejně tak totiž může na dámském křídle vyvíjet aktivitu bílý, a naopak na křídle královském, resp. v centru, černý. Plány a postupy obou stran jsou tedy více než různorodé, a právě to dělá ze systému Ben-Oni velice moderní zahájení, ve kterém se nápaditosti a originalitě rozhodně meze nekladou!... (I proto jej do svého repertoáru zařadili takoví hráči jako Topalov, Ivančuk a samozřejmě i samotný Garry Kasparov.)
Jak již bylo výše řečeno, mohou de facto obě strany hrát v konkrétní dané situaci „kdekoliv“. Pro zjednodušení si proto rozdělíme látku do čtyř kapitol, a to:
1)Aktivní hra bílého v centru a na královském křídle
2)Aktivní hra bílého na dámském křídle
3)Aktivní hra černého na dámském křídle
4)Aktivní hra černého na královském křídle

1) Aktivní hra bílého v centru a na královském křídle

Sanguinetti, Raul - Del Pozo, Nestor
Lima, 1959
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3
Do pozic typu Ben-Oni je samozřejmě možné přejít i po 3.Jf3, pokud však bílý počítá právě s Ben-Oni, je tah 3.Jc3 pružnější, neboť ponechává bílému možnost hrát pro černého poměrně nepříjemné varianty s f4 (které uvidíme později). Na druhou stranu se tahem 3.Jf3 vyhýbá Nimcovičově indické, všechno má své pro i proti.
3...c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Jf3 g6 7.e4 Sg78.Sg5

Tento časný výpad černopolného střelce nebývá tak častý, avšak rozhodně není špatný.
8...0–0 9.Jd2
Standardní postup – bílý převádí jezdce na velmi výhodnou pozici na poli c4, odkud ideálně působí na téměř celý černý tábor, především pak na citlivé body e5, d6 a b6.
9...Jbd7 10.Se2 a6 11.a4
Nejčastější reakce na tah a6 – tah b5 samozřejmě bílý jen tak nedovolí.
11...Ve8 12.0–0 h6 13.Sh4 g5 14.Sg3 Je5 15.Dc2
Silně v úvahu přicházelo i 15.f4!? gxf4 16.Sxf42 nebo také 15.a5!?15...Sg4?!
Toto však není dobrý tah! Je pravda, že černopolný střelec bývá někdy pro černého poněkud problematickou figurou, v tomto případě jej však černý neměl měnit, kor v okamžiku, kdy už má zahráno g6-g5. Zůstane mu tak velmi slabé a choulostivé pole f5 a bílý navíc získá nějakých těch pár temp k dobru. Když už černý zahrál g6-g5, tak určitě nebylo od věci v započatém „bludu“ pokračovat, tedy: 15...g4!? 16.Sxe5 (16.f4 gxf3 17.Jxf3 Jxf3+ 18.Vxf3 Jg4!=) 16...Vxe5 17.Jc4 Vg5!?÷, případně přicházelo v úvahu také „klidné“ 15...De7
16.Sxg4! Jfxg4 17.h3 Jf618.Sxe5!

Bílý nekompromisně zbavuje černého jeho nejaktivnější figury!
18...Vxe5
Ještě horší by bylo 18...dxe5?! 19.Jc4±
19.Jc4 Ve7?!
Jen pomáhá bílému. Když už tak měl černý uhnout 19...Ve8!?±, možná šlo zkusit také obětovat kvalitu po 19...Jh5!? 20.Jxe5 Sxe5±, ačkoliv zde kompenzaci černého příliš nevěřím.
20.Je3!
Kam míří bílý jezdec je vcelku jasné!...
20...Vb8 21.Jf5 Ve822.f4! b5?

Správná protihra, avšak v nepravý okamžik! Černý se měl nejdříve zabývat obranou, např. 22...Jh5! 23.Je2! Vc8 24.Vf2±
23.axb5 axb524.e5!+-

Bílý stoprocentně využívá pochybení černého a tímto rázným typovým průlomem v nejvhodnější moment otevírá pozici!
24...dxe5 25.fxg5! hxg5 26.Jxg7 Kxg7 27.Df5! Vb628.Va7!

Další nedostatek uspěchaného tahu b5 – bílá věž se velmi aktivně zapojuje do hry rovnou ze svého výchozího pole!
28...e4
Ani jiné tahy už nepomáhají, např.: 28...Vh8 29.Dxg5+ Kf8 30.Je4 Vh5 31.Vxf7+! Kxf7 32.Dxh5++-; 28...Vg8 29.Je4+-; 28...Db8 29.Dxg5+ Kf8 30.Je4! Dxa7 31.Jxf6 Vxf6™ 32.Dxf6+-
29.Dxg5+ Kf8 30.Dh4 Jd7 31.Dh7
Učebnicové provedení centrálního průlomu!
1–0

Jansson, Borje – Malmdin, Nils Ake
Stockholm, 1970
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Jc3 g6 7.e4 Sg7 8.Se2 0–0 9.0–0 Ve8 10.Jd210...Ja6

Druhou možností, kterou zde já sám taktéž preferuji, je 10...Jbd7!?. Myšlenka převodu jezdce na c7, odkud účinně podporuje postup b5, je v zásadě dobrá, avšak na poli c7 přeci jen může černý jezdec stát poměrně dost často „poněkud nevhodně“.
11.f3 Jc7 12.a4 b6?!
Zajímavá myšlenka, ale asi nedostačující. Černý se sice zbaví svého „problémového“ střelce, ovšem bílá pole v jeho táboře zůstanou poněkud oslabena a uskutečnit průlom b5 bude velice těžké. Nebylo od věci zahájit aktivitu na druhém křídle po 12...Jh5!? 13.Jc4 Sd4+ 14.Kh1 (14.Se3 Sxe3+ 15.Jxe3 Jf4 16.g3 Jxe2+ 17.Dxe2 b6=) 14...f5!?„ (nic nedává 14...Dh4 pro 15.De1).
13.Jc4 Sa6 14.Sg5 Sxc4
14...Dd7!?
15.Sxc4 a6 16.Dd3 Dd7 17.Kh117...h6

I to je možná zbytečné oslabení, i když to tak na první pohled vůbec nevypadá. Opět šlo 17...Jh5!?, po 18.g4 Jf6 se sice jezdec musí „potupně“ vrátit, avšak bílý přeci jen značně zkompromitoval své královské křídlo.
18.Sd2 De7 19.Vae1 Jd7 20.f4 Df8?
Příliš pasivní! V tomto okamžiku měl černý poslední šanci vytvořit jakous takous protihru po 20...b5! 21.axb5 Jb6!? (horší je 21...Jxb5?! 22.Jxb5 axb5 23.Sxb5 Sxb2 24.e5!±) 22.bxa6 Jxc4 23.Dxc4 Veb8!? a hraje se! Po tahu v partii už to bude „na jednu branku“!...21.e5!±
Bílý ideálně rozmístil své palebné síly a zahajuje přímý útok na černou pozici... jak jinak než typickým středovým průlomem!
21...b5
Přece, ale pozdě! I po jiných tazích je již situace černého kritická, např.: 21...dxe5 22.d6! Je6 23.f5 gxf5 24.Vxf5 b5 25.Sd5±; nebo asi ještě hůře: 21...f5?! 22.exf6 Dxf6 23.Ve6! Jxe6 24.dxe6+-
22.axb5 Jb6
Nebo 22...axb5 23.Jxb5 Jxb5 24.Sxb5+-
23.bxa6 Jxc4 24.Dxc4 Jxa6
24...dxe5 25.fxe5 Vxe5 26.Va1!+-; 24...Vxa6 25.Je4! dxe5 26.fxe5 Vxe5 27.Sf4+-
25.Je4! dxe526.f5!+-

Poslední rázný tah bílého de facto končí partii, černá pozice je jednoduše řečeno v troskách!
26...gxf5
26...g5 27.f6 Sh8 28.Ve3!+-
27.Vxf5 De7 28.Vef1
1–0